www.kallmann.fi

besök

Besökare på hemsidan:39558 st

Välkommen till sidan om Kallmanns syndrom!

På dessa sidor kan du hitta information om Kallmanns syndrom, om de nyaste forskningsresultaten och om pågående forskningsprojekt. Den som lider av Kallmanns syndrom (Kallmann Syndrome, KS) saknar luktsinne och lider av könshormonbrist. Bland män räknar man med en beräknad KS frekvens på 1:4000-1:10000; bland kvinnor kan KS vara till och med 5 gånger mer sällsynt. KS diagnostiseras oftast som en följd av undersökningar gällande störningar i luktsinnet i samband med undersökningar gällande en uteblivande eller ovanligt långsamt framskridande pubertet. Bland vuxna ingår infertilitet i KS, vilken dock ofta kan behandlas. Infertilitet och bristen på könshormoner i samband med KS kan också ibland rättas till av sig själva även efter en mångårig hormonbehandling.

Taneli Raivio, MD,
Docent, Specialläkare i pediatrik
HUCS Barnklinik
Helsingfors , Finland

                                                  

[Sidorna uppdaterades senast 11/2009]